Ampliació fossat cadena de pintura

Ampliació fossades per ampliar una cadena de pintura en funcionament, sense aturar l’activitat, en una nau industrial. Obra realitzada el 2T de 2023. Inclou treballs d’excavació, soleres de formigó, encofrats, murs de formigó, paleta, clavegueram i pintura. Obra de gran dificultat tècnica i execució pel fet d’haver de fer els treballs de construcció amb la cadena de pintura en funcionament.