Nova oficina companyia telecomunicacions

Rehabilitació integral de local per convertir-lo en oficines. Obra realitzada el 4T de 2023. Inclou treballs d’arquitectura, paleteria, fusteria exterior, climatització i instal·lacions.