Rehabilitació edifici habitatges Manresa

Rehabilitació d’edifici de 10 habitatges de 1.100m², durant els anys 2021 i 2022. Constelma ha realitzat tots els treballs necessaris per a la rehabilitació dels habitatges: enderrocs, clavegueram, tancaments per a la nova distribució dels habitatges, cobertes i terrats, envans pluvials aïllats, fusteria interior i exterior, paviments, serralleria, instal·lació dun ascensor, equipaments de banys i cuines, instal·lacions i pintura.

L’edifici no tenia ascensor d’origen, i es van haver d’adaptar els habitatges per a la instal·lació de l’ascensor. Constelma també ha gestionat els ajuts de l’ICAEN per millorar l’envolupant tèrmic de l’edifici.

Constelma també ha gestionat el projecte de rehabilitació amb servei d’arquitectura propi, redistribuint els habitatges existents amb cuina-menjador amb poma per donar més amplitud als habitatges.